POLITICA DE CONFIDENTIALITATE SI PRELUCRARE A DATELOR- AIM HR OUTSOURCING

Politica noastra de confidentialitate si de prelucrare a datelor descrie procedurile și practicile prin care prelucram datele cu caracter personal ale candidatilor, in cadrul proceselor de recrutare si selectie, angajatilor, ale clientilor existenti si potentiali, partenerilor de afaceri, colaboratorilor existenti si potentiali si se aplica tuturor datelor primite pe site-ul nostru www.aimhr-outsourcing.ro", datelor primite prin intermediul e-mailului, precum si orice alta modalitate de comunicare prin care vom procesam aceste date.

Informatii generale

Date cu caracter personal: inseamna orice informații privind o persoana fizica identificata sau identificabila; o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un anumit element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator on-line, sau la unul sau mai multe elemente specifice propriei sale identități fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale

Ce presupune prelucrarea datelor cu caracter personal: efectuarea unei operatiuni sau set de operatiuni executate cu privire la Datele personale, prin mijloace automatizate sau în alt fel, incluzând colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea, furnizarea, alinierea, combinarea, blocarea, ștergerea și distrugerea Datelor personale, așa cum sunt definite de Legea aplicabilă. Prelucram informații cu caracter personal atunci când va depuneti CV-ul pentru a aplica la una dintre pozitiile disponibile in organizatia noastra sau a unuia dintre clientii nostri, cand semnati un contract de munca, cand va dati acordul pentru alte prelucrari de date cu caracter personal, sau cand ne contactati prin intermediul unuia dintre canalele noastre de comunicare; de asemenea prelucram informatii cu caracter personal cand interactionam cu potentiali clienti, parteneri de afaceri si colaboratori, precum si pe parcursul derularii unor relatii contractuale cu acestia.

1.Tipurile și categoriile de date cu caracter personal pe care le colectăm si le prelucram

Prelucram datele personale doar pentru scopuri legitime, precum acela de va furniza unul dintre serviciile noastre, respectiv pentru a va sprijini in cautarea unui loc de munca, de a va oferi consiliere profesionala( privind redactarea unui CV, crearea si folosirea eficienta a profilelor de pe retelele de socializare profesionala, modalitati de identificare si de aplicare la pozitii deschise), de a prelucra date personale in virtutea unui contract incheiat( fie ca este vorba de un contract individual de munca, sau de un contract cu un client/ furnizor) sau pentru a trimite/ primi diverse oferte.

Colectăm inițial informații cu caracter personal cand aplicati pentru a va inregistra in baza noastra de date si pentru a va putea tine la curent cu viitoare oportunitati in cariera (in homepage site www.aimhr-outsourcing.ro), cand derulam un proces de selectie de CV-uri / recrutare si aplicati pentru una sau mai multe pozitii deschise in urma unui anunt direct pe site-ul nostru www.aimhr-outsourcing.ro sau pe alte site-uri de cariere, trimitand CV-ul dvs. pe adresa consultantului dedicat pe proiect, sau in cadrul cautarilor noastre utilizand alte canale de recrutare. De asemenea, putem colecta informații sub formă de referințe de la foști angajatori sau de la alte persoane numite care pot oferi recomandări, dupa incunostintarea prealabila a celui in cauza.

Astfel, initial, in cadrul procesului de recrutare colectam si prelucram urmatoarele tipuri de informatii cu caracter personal:

1.1 Detalii personale

Detaliile personale sunt colectate si prelucrate pentru a vă pune datele la dispoziția consultanților și partenerilor AIM HR OUTSOURCING, cum ar fi: clienți interni si externi, alte terțe părți imputernicite in cadrul procesului de recrutare si selectie de personal, cu respectarea legislația protecției datelor personale și principiile protecției datelor.

În plus, AIM HR OUTSOURCING vă poate folosi datele personale pentru corespondență (comunicări prin e-mail, apeluri telefonice și alte mesaje importante) si pentru a vă ține la curent cu proiectele noastre.

Acestea pot fi:

1.2 Curriculum Vitae

CV-ul dvs. reprezintă o imagine de ansamblu a experienței dvs. în carieră, a statutului actual de angajare și a domeniilor în care căutați un loc de muncă în viitor, iar analiza acestuia permite consultanților nostri să potrivească cerințele pentru un anumit rol cu profilele candidatilor din baza de date. Acesta trebuie sa contina pe langa detaliile personale urmatoarele detalii aditionale:

Furnizarea unui CV este necesara pentru toți candidatii care solicita înregistrarea in baza de date a AIM HR OUTSOURCING, sau care aplica pentru o anumita pozitie deschisa si asta inseamna ca odata cu aceasta inregistrare va dati acordul expres pentru a pastra/ prelucra datele dvs personale in baza noastra de date si pentru a va contacta/prezenta eventuale oportunitati in cariera. Refuzul dvs de a furniza datele personale solicitate determina imposibilitatea de a va oferi serviciile solicitate.

Detaliile furnizate sunt strict confidentiale, sunt administrate in conditii de siguranta si doar pentru scopul mai sus declarat; in cazul in care veti fi interesat de implicarea intr-un anumit proiect de recrutare in desfasurare, pentru noi sau pentru unul dintre clientii nostri, datele cu caracter personal vor fi dezvaluite Managerului de Proiect intern sau clientului nostru numai cu acordul dumneavoastra si in conformitate cu Politica noastra de confidentialitate si de prelucrare a datelor.

1.3 Profilul

In cazul in care ulterior inregistrarii nu mai doriti sa fiti contactat pentru a va prezenta oportunitati in cariera, sa stergem datele dvs personale din baza de date, sau sa exercitati unul sau mai multe din drepturile dvs. cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, individual sau cumulat, puteti sa transmiteti o cerere scrisa in nume personal, datata si semnata, prin urmatoarele modalitati:

Email: protectiadatelor.ahro@aimhr.ro

La adresa: Str. W.A Mozart, nr.16B, sector 2, Bucuresti, Cod Postal 20256

In cazul in care proiectul de recrutare in care ati fost implicat/ implicata se concretizeaza intr-o relatie de munca cu AIM HR, ca angajat alocat in cadrul proiectelor de munca temporara, in calitate de persoana desemnata sa presteze servicii contractate pentru unul dintre clientii nostri, ca angajat intern vom colecta si prelucra informații personale suplimentare la angajare si pe tot parcursul perioadei în care lucrați la noi, precum data de nastere, CNP, fotografii, date de contact, drepturi salariale, beneficii, cont bancar, date privind evidenta platilor salariale, a impozitelor, taxelor retinute si platite conform destinatiilor legale, date necesare pentru dosarul de personal, date privind starea de sănătate (legate de starea de aptitudine sau inaptitudine pentru munca, informatii prevazute in documente eliberate de autoritati in caz de suspendare activitate pe motive medicale), prezenta la locul de munca, date privind delegarea, detasarea, date privind efectuarea instructajelor pe linie de protectia muncii si situatii de urgenta, la controale obligatorii de medicina muncii, participarea la traininguri, orice alte informatii sunt necesare pentru îndeplinirea obligațiilor legale privind incheierea si derularea contractului individual de munca incheiat intre angajat si angajator, sau cand acest lucru este de interes public sau in scop oficial. Nu colectam date sensibile decat in cazul in care este strict necesar pe durata angajarii ( poza pentru legitimatii de acces, date privind starea civila, persoane in intretinere pentru a beneficia de facilitati fiscale, religie pentru a beneficia de zile de liber legal, etc);

De asemenea, putem prelucra informații de la terțe părți, cum ar fi clienți, pentru obligațiile interne de raportare sau în legătură cu aspecte legate de disciplină, reclamații, performanță sau participare.

Nu in ultimul rand in afara datelor personale mentionate mai sus prelucram informatii cu privire datele de contact(in limita informatiilor mentionate in mod uzual pe cartile de vizita) ale reprezentatilor legali sau desemnati ai clientilor, furnizorilor, partenerilor contractuali, in vederea incheierii si derularii unor relatii contractuale sau cu privire la datele de contact ale unor potentiali clienti si furnizori, conform scopurilor declarate si in limitele prevazute de legislatia in domeniu.

Transferul datelor

Transmitem datele dumneavoastră personale terților furnizori de servicii, clientilor interni si externi și posibil catre AIMS INTERNATIONAL ROMANIA numai în conformitate cu legislația protecției datelor. În general, vom folosi datele dumneavoastră personale pentru una sau mai multe din bazele legale menționate mai jos:

Durata prelucrarii datelor cu caracter personal

In vederea realizarii scopurilor sus-mentionate, datele cu caracter personal vor fi prelucrate de catre AIM HR OUTSOURCING pe tot parcursul relatiilor contractuale si dupa finalizarea acesteia in vederea conformarii cu obligatiile legale aplicabile in domeniu, inclusiv, dar fara limitare, la dispozitiile in materia arhivarii. de detaliat si ref recr paragraf separat cu setare termen 3-5 ani de la 25.05.2018

Drepturile dumneavoastră cu privire la datele dumneavoastră personale

AIM HR OUTSOURCING asigura respectarea drepturilor de care beneficiaza persoanele vizate de legislatia privind protectia datelor cu caracter personal, printre care enumeram:

Dreptul de a accesa informațiile- aveți dreptul de a solicita un raport al datelor dvs. relevante cu caracter personal pe care le prelucram;

Dreptul la rectificare - dacă datele dvs. personale sunt incorecte, aveți dreptul sa solicitati rectificarea acestora;

Dreptul de a fi uitat - avea dreptul ca datele dvs.cu caracter personal să fie șterse și să nu mai fie prelucrate, in conditiile si limitele stabilite de lege;

Dreptul de a vă opune prelucrării datelor - puteți să vă opuneți folosirii datelor dvs. personale in continuare de către AIM HR OUTSOURCING in conditiile si limitele stabilite de lege.

Dreptul la restrictionarea datelor prelucrate - puteti sa restrictionati prelucrarea datelor cu caracter personal in cazul in care se contesta exactitatea datelor pe durata verificarilor de catre operator, prelucrarea este ilegala, sau in cazul opunerii la prelucrarea datelor pe durata verificarii prevalentei drepturilor noastre legitime asupra drepturilor dvs in calitate de persoana vizata;

Dreptul de a depune plangere – puteti depune plangere fata de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal;

Dreptul de retragere a consimtamantului - in cazurile in care prelucrarea se intemeiaza pe consimtamantul personal, acesta se poate oricand cu exceptia cazurilor prevazute de lege.

Puteti exercita aceste drepturi individual sau cumulat prin transmiterea unei cereri scrise in nume personal, datata si semnata, prin urmatoarele modalitati: Email: protectiadatelor.ahro@aimhr.ro La adresa: Str. W.A Mozart, nr.16B, sector 2, Bucuresti, Cod Postal 020256

Securitatea datelor

AIM HR OUTSOURCING se angajează să protejeze securitatea datelor dumneavoastră personale. si declara ca intreprins masurile tehnico organizatorice împotriva accesării, utilizării, modificării neautorizate, a pierderii sau divulgării ilegale, luând în considerare stadiul actual al dezvoltării și costurile implementării în raport cu riscurile prelucrării Datelor și natura Datelor a căror protecție trebuie asigurată.
Păstrăm Datele personale în sisteme informatice care au controale stricte pe parte de securitatea a datelor si care se află în spații controlate cu acces limitat. Doar personalul AIM HR OUTSOURCING autorizat și aceia dintre afiliații, subcontractanții, sau partenerii noștri care prelucreaza date pentru si în interesul activității desfasurate au dreptul să acceseze și să gestioneze informațiile cu caracter personal. Dacă este nevoie să transmitem date cu caracter strict confidențial (de exemplu, informații bancare sau salariale) acestea sunt protejate prin folosirea parolelor și/sau criptării.
In cazul in care este necesar ca terte parti (clienti, furnizori) sa ia la cunostinta sau sa proceseze datele dumneavoastră personale, acestea sunt obligate să păstreze confidențialitatea datelor si sa prelucreze datele exclusiv in scopul derularii respectivelor contracte, conform prevederilor legale.
Luam toate masurile necesare ca in contractele incheiate clienti si furnizori sa existe clauze contractuale potrivit carora acestia au implementat toate masurile tehnice si organizatorice adecvate pentru asigura securitatea datelor cu caracter personal impotriva distrugerii accidentale sau nelegale, pierderii accidentale, modificarii, divulgarii sau accesului neautorizat sau a oricarei forme nelegale de prelucare a datelor.
Am instituit proceduri pentru a rezolva orice breșă suspectată de securitate a datelor și vă vom anunța pe dumneavoastră și autoritatea de reglementare aplicabilă în legătură cu breșa suspectată atunci când ne este impus prin lege.
Informatiile privind prelucrarea datelor cu caracter personal sunt revizuite periodic de catre AIM HR OURSOURCING pentru a asigura conformitatea cu modificarile aduse de legislatie si/sau a reflecta modul in care AIM HR OURSOURCING prelucreaza datele. Pentru a fi informat cu privire la eventuale modificari, va rugam sa consultati periodic website-ul nostru.

In cazul in care este necesar ca terte parti(clienti, furnizori) sa ia la cunostinta sau sa proceseze datele dumneavoastră personale, acestea sunt obligate să păstreze confidențialitatea datelor si sa prelucreze datele exclusiv in scopul derularii respectivelor contracte, conform prevederilor legale.

Luam toate masurile necesare ca in contractele incheiate clienti si furnizori sa exista clauze contractuale potrivit carora acestia au implementat toate masurile tehnice si organizatorice adecvate pentru asigura securitatea datelor cu caracter personal impotriva distrugerii accidentale sau nelegale, pierderii accidentale, modificarii, divulgarii sau accesului neautorizat sau a oricarei forme nelegale de prelucare a datelor.

Părțile terțe vor procesa datele dumneavoastră personale doar pe baza indicațiilor noastre și după ce au acceptat să trateze informațiile ca fiind confidențiale și să le păstreze la un nivel de siguranță acceptabil.

Am instituit proceduri pentru a rezolva orice breșă suspectată de securitate a datelor și vă vom anunța pe dumneavoastră și autoritatea de reglementare aplicabilă în legătură cu breșa suspectată atunci când ne este impus prin lege.

Informatiile privind prelucrarea datelor cu caracter personal sunt revizuite periodic de catre AIM HR OURSOURCING pentru a asigura conformitatea cu modificarile aduse de legislatie si/sau a reflecta modul in care AIM HR OURSOURCING prelucreaza datele. Pentru a fi informat cu privire la eventuale modificari, va rugam sa consultati periodic website-ul nostru